Trusted Inspections met GreenMarks

Inspecties en keuringen zijn nog nooit zo eenvoudig geweest voor eigenaar, inspecteur en keurmeester

Welkom bij GreenMarks

Zelf de controle over de wettelijke verplichting voor veilige machines en gereedschappen. Jij hebt de regie over geborgde inspecties zonder compromis. Hoe? Met de software van GreenMarks!

Het keuren van machines, werktuigen en gereedschap (arbeidsmiddelen) is wettelijk verplicht. Maar hoe zorg je dat jaarlijkse keuringen en inspecties worden uitgevoerd? Laat je een inspectiebedrijf langskomen of ga je zelf of een gecertificeerde medewerker de inspectie of keuring uitvoeren. Hoe leg je de keuringen en inspecties vast, op papier, Excel of online? Wat is de actuele stand van zaken? Dilemma’s die we allemaal kennen. Maar hoe regel je dat eigenaar en inspectiebedrijf gezamenlijk gebruik maken van data? Juist, dat doe je met GreenMarks.

8 redenen om te inspecteren met onze GreenMarks software tool:

  • In één online tool interne en externe inspecties inzichtelijk
  • Gestructureerd, transparant én geborgd inspectieproces
  • Snel en gemakkelijk overzicht op uit te voeren (herstel-) onderhoudswerkzaamheden
  • Keuzevrijheid in toewijzing van inspectie of keuring
  • Maximaal inzicht en regie tegen beheersbare kosten
  • Veiligheid is de norm
  • Veilige opslag van data in de cloud
  • Jij blijft eigenaar van de data

Veiligheidsinspecties met GreenMarks

Controle en vertrouwde deskundigheid!